Boki Nguyen

Digital Marketing Agency

Chuyên mục: Uncategorized

Digital Marketing có nghĩa là gì?

Digital Marketing hay được gọi là Tiếp thị kỹ thuật số là hoạt động quảng bá sản phẩm hoặc thương hiệu thông qua một hoặc nhiều hình thức phương tiện điện tử. Khác với tiếp thị truyền thống ở chỗ nó sử dụng kênh và phương pháp cho phép các tổ chức phân tích chiến dịch

Hãy giúp mình chia sẽ bài viết này nếu thấy hữu ích: